Stadgar

Stadgar

Här finner du de nu gällande stagdarna

DK Gävlegrodornas stadgar

Orginaldokument i elektronisk form finns på vår hemsida.
Utskrivna orginaldokument finns i pärm hos kassör.